M E D I C s.r.o.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Ak máte nepríjemné pocity, zdá sa vám, že horšie vidíte a bolievajú vás oči alebo hlava, mali by ste si dať vyšetriť zrak, zrakovú ostrosť. Dobré videnie je totiž v dnešnej dobe veľmi dôležité a problémy so zrakom netreba odkladať, ale riešiť.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základné vyšetrenie očí na zistenie  tzv. refrakčnej poruchy, kedy oko nedokáže zaostriť na vzdialený alebo blízky bod. 

V prípade refrakčnej poruchy vidí pacient neostro, 

  • pri krátkozrakosti vidí neostro do diaľky (dioptrie mínus), 
  • pri ďalekozrakosti zasa vidí rozmazane blízke predmety, napríklad vidí neostro pri čítaní (dioptrie plus)

Orientačne vieme na ambulancii vyšetriť zrakovú ostrosť na diaľku osobitne pre každé oko pomocou Snellenovho optotypu.

Snellenov optotyp je zostavený z písmen  alebo znakov rôznej veľkosti, ktoré sú zoradené od najväčšieho po najmenšie. Vyšetrovacia vzdialenosť je 5 metrov, to je pre oko tzv. praktické nekonečno. Hodnota zrakovej ostrosti je určovaná pomocou zlomku. Čitateľ určuje vzdialenosť pacienta od optotypu a menovateľ číslo riadku, ktoré pacient prečíta alebo rozozná. Najlepšia zraková ostrosť je udávaná v zlomkovom zápise 5 / 5.

U pacientov nad 40 rokov vyšetrujeme aj potrebu korekcie poruchy zraku na blízko  pomocou textu na čítanie do blízka – čítajú sa texty rôznej veľkosti zo vzdialenosti 30cm. Pokiaľ je zrak v poriadku, prečíta riadok č. 1.

Presnejšie a podrobnejšie vyšetrenie zraku potom môžte absolvovať na očnej ambulancii.

 

Pridaj komentár