M E D I C s.r.o.

Vyšetrenie farbocitu

Zrakom prijímame až 90 % informácií. Správne rozpoznanie farieb je nevyhnutné v bežnom živote – v cestnej premávke, pri nákupe, pri mnohých typoch povolaní. Farbosleposť je dedičná a postihuje predovšetkým mužov. Ženy sa uplatňujú ako prenášačky génu.

Najčastejšou poruchou je neschopnosť odlíšiť jednu zo základných farieb – zelenú, červenú alebo modrú,, zatiaľ čo ostatné farby od seba odlišuje. Farbosleposť má niekoľko typov podľa toho, akú farbu človek nevníma. Veľmi zriedka sa vyskytuje nevnímanie všetkých farieb, tzv. čierno-biele videnie.

Pre vrodenú poruchu farbocitu neexistuje liečba, ale je možné ju do určitej miery korigovať optickými pomôckami

Farbocit je možné otestovať pomocou takzvaného Ishiharoveho testu (obrázok č. 2) alebo anomaloskopom, napr. Nagelovým, určeným na veľmi podrobné poruchy farbocitu u niektorých špeciálnych povolaní ako napr. u pracovníkov železníc alebo letísk.

Test obsahuje niekoľko obrazcov. Úlohou je prečítať číslo alebo písmeno zložené z farebných bodiek obklopených bodkami inej farby.

pastedGraphic.png

Prev Post

Next Post

Pridaj komentár