M E D I C s.r.o.

Vystavenie potvrdení

 • Vystavenie tlačiva dočasnej práceneschopnosti (DPN), ktoré nehradí Soc. poisťovňa
 • 3,00€


 • Vystavenie tlačiva trvania DPN (TDPN) pre ÚPSVaR pre občana v hmotnej núdzi
 • typ I – 1,00€
  typ II – 7,00€

 • Vystavenie nálezu pre komerčné účely, poisťovne
 • 20,00€

 • Vystavenie nálezu pre orgány činné v občianskom, súdnom alebo trestnom konaní
 • 15,00€

 • Vystavenie tlačiva odkázanosť na sociálnu službu, domov dôchodcov
 • 10,00€

 • Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • 2,00€

 • Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na iné účely
 • 10,00€

 • Vystavenie lekárskeho potvrdenia na administratívne účely na vlastnú žiadosť
 • 3,00€