M E D I C s.r.o.

Lekárske vyšetrenia

  • Prehliadka v súvislosti so spôsobilosťou na výkon práce (vstupná, výstupná alebo periodická) na žiadosť zamestnávateľa alebo zamestnanca, pre SBS, odvod brancov
  • 20,00€

  • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti – kurzy, školenia, na štúdium, šport. súťaž, a.i.
  • 7,00€

  • Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu u pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
  • 15,00€

  • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (vodičský preukaz)
  • 20,00€

  • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti držať a nosiť zbraň, strelivo (zbrojný preukaz)
  • 35,00€