M E D I C s.r.o.

Výkon mimo úhrady ZP

 • Preventívna prehliadka (mimo úhrady ZP)
 • 20,00€

 • Lekárske vyšetrenie mimo rozsahu preventívnej prehliadky (mimo úhrady ZP)
 • 10,00€

 • EKG alebo ABI alebo FOB (mimo úhrady ZP)
 • 6,00€

 • CRP (mimo úhrady ZP)
 • 5,00€

 • Vyšetrenie kapilárnej glykémie (mimo úhrady ZP)
 • 1,00€

 • Ambulantné 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku (mimo úhrady ZP)
 • 10,00€

 • Výplach ucha jednostranne (mimo úhrady ZP)
 • 3,00€

 • Kopírovanie ČB – 1 str. A4
 • 0,20€