M E D I C s.r.o.

Lekárske vyšetrenia

Prehliadka v súvislosti so spôsobilosťou na výkon práce (vstupná, výstupná alebo periodická) na žiadosť zamestnávateľa alebo zamestnanca, pre SBS, odvod brancov 20,00€ Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti – kurzy, školenia, na štúdium, šport. súťaž, a.i. 7,00€ Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu u pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 15,00€ Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo […]

Vystavenie potvrdení

Vystavenie tlačiva dočasnej práceneschopnosti (DPN), ktoré nehradí Soc. poisťovňa 3,00€ Vystavenie tlačiva trvania DPN (TDPN) pre ÚPSVaR pre občana v hmotnej núdzi typ I – 1,00€typ II – 7,00€ Vystavenie nálezu pre komerčné účely, poisťovne 20,00€ Vystavenie nálezu pre orgány činné v občianskom, súdnom alebo trestnom konaní 15,00€ Vystavenie tlačiva odkázanosť na sociálnu službu, domov […]

Výkon mimo úhrady ZP

Preventívna prehliadka (mimo úhrady ZP) 20,00€ Lekárske vyšetrenie mimo rozsahu preventívnej prehliadky (mimo úhrady ZP) 10,00€ EKG alebo ABI alebo FOB (mimo úhrady ZP) 6,00€ CRP (mimo úhrady ZP) 5,00€ Vyšetrenie kapilárnej glykémie (mimo úhrady ZP) 1,00€ Ambulantné 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku (mimo úhrady ZP) 10,00€ Výplach ucha jednostranne (mimo úhrady ZP) 3,00€ Kopírovanie […]