M E D I C s.r.o.

Preventívna prehliadka

Základné informácie o preventívnych prehliadkach vykonávaných na ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých sú

v zákone 577/2004 Z.z. – druhá časť, §2 a príloha č.2.

 

Preventívna prehliadka 

– je komplexné vyšetrenie a zhodnotenie zdravotného stavu pacienta,  vykonáva  ju všeobecný lekár pre dospelých

– preventívna prehliadka sa vykonáva raz za 2 roky

– zameriava sa na sumarizáciu a prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách,  s dôrazom na odhalenie rizík civilizačných chorôb

– zahrna komplexné fyzikálne vyšetrenie pacienta, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti, výšky, zraku

– kontrolu očkovania

– laboratórne vyšetrenia moču – chemicky –  špeciálnym papierikom na vyšetrenie moču na ambulancii a mikroskopom v laboratóriu

– laboratórne vyšetrenie krvi –  sedimentácia (FW), krvný obraz – biele a červené krvinky (leukocyty a erytrocyty), krvné doštičky (trombocyty), hladina cukru (glykémia), obličkový test (kreatinín) a  pečeňový test (ALT)

– poistenci nad 40 rokov aj:

 • vyšetrenie tukov –  cholesterolu a triacylglycerolov
 • EKG záznam činnosti srdca,
 • vyšetrenie stolice na skryté krvácanie (FOB test)

10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:

 • cukrovka
 • chudokrvnosť
 • vysoký krvný tlak
 • nadváha a obezita
 • zvýšená hladina tukov
 • porucha funkcie obličiek
 • porucha funkcie pečene
 • zápal v močových cestách
 • porucha srdcového rytmu
 • rakovina hrubého čreva

Preventívna gynekologická prehliadka
– ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok
– v materstve – preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
– komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku ochorení ženských pohlavných orgánov
– súčasťou je aj:
skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov
skríning rakoviny prsníka – ženy vo veku 40 – 69 rokov
– ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky

Urologická preventívna prehliadka
– muži nad 50 rokov – raz za 3 roky
– alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytla rakovina prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie
– vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty

Pridaj komentár