M E D I C s.r.o.

Posudok na výkon SBS

Informácie o vystavení potvrdenia o poskytovaní služieb v oblasti SBS sú 

– v zákone 437/2005 Z.z. v §15 

– vo vyhláške MZ SR č. 33/2006 v §1-4 a v jej prílohe č.1, č.2

Žiadateľ o vystavenie potvrdenia o poskytovaní služieb v oblasti SBS musí požiadať svojho VLD o vystavenie Zdravotnej spôsobilosti:

Podľa zákona 437/2005 Z.z. v §15 

  • zdravotná spôsobilosť je – telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť, ktorého súčasťou je aj psychologické vyšetrenie
  • posúdeniu zdravotnej spôsobilosti je osoba povinná sa podrobiť každé 2 roky, kontrolné psychologické vyšetrenie sa vyžaduje, iba ak tak určí posudzujúci lekár (pri určitých ochoreniach, alebo zmene zdravotného stavu)

Podľa vyhlášky MZ SR č. 33/2006 v §1-4 a v prílohy č.1, č.2

  • vykonáva sa lekárska prehliadka zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti
  • zisťujú sa hlavne kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonávanie činnosti súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti SBS a to podľa prílohy č. 1
  • VLD pošle žiadateľa k psychológovi na vyšetrenie psychickej spôsobilosti
  • VLD pošle žiadateľa k lekárovi špecialistovi, ak má pochybnosti o jeho telesnej spôsobilosti
  • výsledok lekárskej prehliadky je uvedený v lekárskom posudku a to podľa prílohy č. 2 – je spôsobilý/je nespôsobilý

Vystavenie Posudku na poskytovanie služieb v oblasti SBS je spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka u zmluvného všeobecného lekára pre dospelých (VLD).

Pridaj komentár