M E D I C s.r.o.

Očkovanie

TETANUS

Aká je to choroba?

Ochorenie dostalo názov podľa známeho klinického prejavu tohto ochorenia, a to tŕpnutie šije. Ochorenie sa pri plnom vedomí chorého prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva (tzv. trizmus), šijového svalstva a neskôr celého trupu. V ďalšom priebehu u chorého dochádza ku krčom celého tela. Ochorenie vyvoláva jed, ktorý produkuje baktéria Clostridium tetani. Do organizmu sa dostáva po poranení kože. Tento bacil sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Zostáva v pôde niekoľko rokov, kde je schopný prežiť vďaka tomu, že sa obalí na tzv. spóry. Po vniknutí do organizmu sa premení za vhodných podmienok na životaschopný mikrób, pričom vhodné podmienky sú určené najmä hlbšími ranami, ktoré sa zatvoria a práve nedostatok kyslíka je pre množenie tohto mikroorganizmu veľmi priaznivé. Inkubačný čas, teda doba od vniknutia bacila do organizmu po prepuknutie prvých príznakov ochorenia trvá 7-14 dní. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50% chorých umiera. Z človeka na človeka sa neprenáša.

Je možné toto ochorenie liečiť?

Pri včasnej diagnóze je liekom prvej voľby podanie antitetanického séra alebo ľudského gamaglobulínu s vysokým obsahom antitoxínových protilátok, dôkladné chirurgické ošetrenie rany, podávanie penicilínu a podanie jednej dávky očkovacej látky ako stimul pre tvorbu vlastných protilátok.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku a vo svete? 

Vďaka zavedenému pravidelnému očkovaniu proti tetanu výskyt ochorení významne poklesol a v súčasnosti sa ochorenie vyskytuje len zriedkavo. Posledné 2 prípady boli zaznamenané v roku 2002, bohužiaľ oba končili smrťou. Tetanus je ochorenie s celosvetovým výskytom. V krajinách, kde zaočkovanosť obyvateľstva je nízka, sa tetanus vyskytuje často, a to aj v takej závažnej podobe, ako je novorodenecký tetanus, ktorý sa vyskytuje najmä v krajinách s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou a vykonávaním pôrodov v nehygienických podmienkach. 

Ako predchádzať ochoreniu na tetanus?

Účinnou prevenciou je očkovanie proti tetanu, ktoré vzhľadom na charakter očkovacej látky treba opakovať aj v dospelosti. Súčasťou predchádzaniu ochorenia na tetanus je aj správne ošetrovanie rán z hľadiska profylaxie tetanu. Preto je dôležité, aby občania poznali aspoň približný dátum posledného očkovania proti tetanu, pretože od tohto dátumu sa odvíja postup pri ošetrovaní poranení v závislosti od veľkosti a hĺbky poranenia, ako aj veku poraneného. 

Je očkovanie nebezpečné? 

Očkovanie proti tetanu je na Slovensku povinné – je platené plnou sumou všetkými zdravotnými poisťovňami.

V súčasnosti sa na Slovensku dospelé osoby preočkovávajú kombinovanou vakcínou proti tetanu a záškrtu, je možne aj v kombinácii proti čiernemu kašľu.

Očkovanie býva sprevádzané malými lokálnymi príznakmi, ako sú bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie a opuch, ktoré však vo väčšine prípadov ustupujú. 

Kontraindikácie očkovania

 • Precitlivelosť na zložky očkovacej látky
 • Očkovanie proti tetanu za posledných 5 rokov
 • Neurologické poruchy alebo poruchy krvných doštičiek po predchádzajúcom  očkovaní
 • Akútne horúčkovité ochorenie (mierne formy  infekcie nie sú kontraindikáciou očkovania).
 • Akútne zhoršenie chronického ochorenia
 • Gravidita (možné podať len pri závažnom riziku infekcie). Dojčenie nie je kontraindikáciou

Kedy sa očkuje?

Základné očkovanie sa vykonáva ako súčasť očkovania proti záškrtu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým invazívnym infekciám a detskej obrne, teda po ukončení 9. týždňa života dojčaťa 3 dávkami. Prvá dávka sa podá v treťom mesiaci života dojčaťa, druhá dávka o 2 mesiace a tretia dávka o 6 mesiacov po druhej dávke.

Preočkovanie detí sa vykonáva v 6. a 13. roku života dieťaťa a potom každých 10-15 rokov.   

Prvé preočkovanie dospelých je vo veku 30 rokov, potom každých 15 rokov.

 

ZÁŠKRT (diftéria)

Aká je to choroba?

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Corynebacterium diphtheriae. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose a celkom zriedkavo na očnej spojovke. Ide o zápalový proces na slizniciach, sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín a vysokou teplotou. Ochorenie má veľmi ťažký priebeh, poškodzujú sa aj nervy, ktoré spôsobia ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Môže sa komplikovať aj zápalom srdcového svalu, poškodením obličiek, ochrnutím mäkkého podnebia. Inkubačný čas je 2-5 dní. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu, pričom prameňom nákazy je chorý človek.

Je možné toto ochorenie liečiť?

Pred érou očkovania bolo ochorenie sprevádzané vysokou smrtnosťou. Účinnou prevenciou je očkovanie proti záškrtu (v SR je stále v kombinovanej vakcíne s očkovaním proti tetanu). V prípade výskytu ochorenia je potrebné podanie protizáškrtového séra, antibiotík, dlhodobý pokoj na lôžku, podporná liečba a diéta.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku a vo svete?

Posledný prípad ochorenia u nás bol zaznamenaný v r. 1980 a vďaka vysokej zaočkovanosti u nás, nedošlo k zavlečeniu ochorenia pri epidémiach v okolitých krajinách. Ochorenie sa vyskytuje na celom svete a jeho výskyt je ovplyvnený hlavne očkovaním. Pokiaľ sa v krajinách darí udržať vysoké perento zaočkovanosti detskej populácie, ochorenie sa nevyskytuje.

 

 

CHRÍPKA

Aká je to choroba?

Chrípka je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus chrípky typu A, B alebo C. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest, nástup je náhly, takmer z plného zdravia. Ochorenie sa prenáša kvapôčkou infekciou pri kašľaní alebo kýchaní. Často začína zimnicou, triaškou, bolesťami hlavy a prudko stúpajúcou teplotou na 39-40 st.C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý a dráždivý kašeľ. Býva prítomná aj nádcha, ktorá začína 1-2 dni po prvotných príznakoch. Inkubačná doba ochorenia je veľmi krátka, k príznakom dochádza v priebehu 1-3 dní od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odoznejú a k úplnemu uzdraveniu dochádza po 2-4 týždňoch. Komplikácie (zápal priedušiek, pľúch, prínosovvých dutín, stredného ucha) často vyžadujú hospitalizáciu a u vysoko rizikových osôb (starí ľudia, závažné chronické ochorenia) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Je možné toto ochorenie liečiť?

Liečba zahŕňa pokoj na lôžku, lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty, potrebný je dostatočný príjem tekutín a prirodzených vitamínov. Jestvujú aj lieky – antivirotiká, ktoré obmedzujú rozmnožovanie vírusu v tele (len vo vynímočných prípadoch, najmä kvôli nežiadúcim účinkom). Antibiotiká na chrípku neučinkujú.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku a vo svete?

Chrípkové epidémie sa vyskytujú prakticky každý rok. Odhaduje sa, že každoročne ochorie na chrípku približne 10-15% ľudí na celom svete. V priebehu veľkej epidémie chorobnosť na chrípku môže dosiahnuť až 50%. Jediná preukázateľná prevencia ochorenia je očkovanie. 

Je očkovanie nebezpečné? 

Na očkovanie sa používajú neživé chrípkové vakcíny. Od ostatných očkovacích látok sa odlišujú tým, že sa ich zloženie mení každú sezónu, pod záštitou a kontolou WHO. Ochranná hladina protilátok po očkovaní proti chrípke pretrváva 6-12 mesiacov. Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny, ochranný efekt očkovania nastupuje po 10-14 dňoch.

Očkovacia schéma – podáva sa jedna dávka vakcíny, hlboko do svalu (najčastejšie deltový sval protiľahlého ramena <ako je dominantná ruka)

Očkovanie je povinné (plne platené všetkými zdravotnými poisťovňami) pre:

 • osoby umiestnené v zariadeniach sociálnyc služieb

Očkovanie sa odporúča (posledné roky pre všetky očkované osoby plne platené všetkými zdravotnými poisťovňami) pre:

 • tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva
 • deti vo veku od šesť mesiacov
 • deti predškolského a školského veku
 • pracovníkov zdravotníckych zariadení
 • pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia, pošta, obchody, banky, doprava)
 • profesionálnychh vojakov a policajtov
 • aktívnych športovcov
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami)
 • všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátane ich rodinných príslušníkov
 • osoby s oslabeným imunitným systémom, vrátane rodinných príslušníkov (onkologický pac., imunosupresíva, chemoterapia a pod.)

Kontraindikácie očkovania

 • akútna infekcia, inkubačná doba infekčnej choroby, alebo zotavovacia fáza po prekonanej chorobe
 • závažná reakcia po predchádzajúcom podaní očkovacej látky
 • anafylaktická reakcia po podaní očkovacej látky v minulosti
 • osoby alergické na slepačie vajce (k dispozícii sú aj špeciálne vakcíny pre alergikov na slepačie vajce)
 • deti do 6 mesiacov
 • aktuálne ťažko prebiehajúce alergické prejavy
 • kontraindikácie podľa príbalového letáka vakcíny
Prev Post

Next Post

Pridaj komentár