M E D I C s.r.o.

Iné oznamy

Preočkovanie proti tetanu- ročníky narodenia 1931, 1946, 1961, 1976, 1991 - alebo pacienti naposledy preočkovaní v r. 2006