M E D I C s.r.o.

Glykémia

Koncentrácia glukózy v krvi sa odborne nazýva glykémia. Vyjadruje sa v chemických jednotkách milimol na liter (mmol/l).

U ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l.

Potvrdená (t.j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia može znamenat diagnózu cukrovky. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia.

Na upresnenie sa používa glukozový tolerančný test

Stanovuje sa predovšetkým v prípadoch, keď sa zistí zvýšená hodnota cukru v krvi, ktorá obvykle nestačí na potvrdenie diagnózy. Test sa robí ráno nalačno po 8-hodinovom lačnení, v časovom rozsahu 2 hodiny. Odoberie sa krv zo žily. Potom vyšetrovaná osoba vypije v priebehu 3 – 5 minút 75 g glukózy rozpustenej v 300 ml vody (ide o špeciálny roztok z lekárne). Ďalší odber krvi sa robí 60 a 120 minút po vypití glukózového roztoku.
Ako sa pripraviť na oGTT test? Deň pred vyšetrením jedzte a robte aktivity ako obyčajne. Nesnažte sa meniť svoju životosprávu, neobmedzujte príjem cukrov, rovnako nepodávajte extrémne fyzické výkony. Tie by mohli skresliť výsledky testov. Dbajte o to, aby ste počas celého času testu zostali sedieť. Fyzická aktivita by totiž skreslila výsledky testu, ktorý by potom mohol byť „falošne“ v normále.
Ak je po 120 minútach nameraná hladina:

  • nižšia ako 7,8 mmol/l, pacient má normálnu glukózovú toleranciu a nemá diabetes,
  • vyššia ako 7,8 mmol/l, ale nižšia ako 11,1 mmol/l, ide o porušenú glukózovú toleranciu,
  • nad 11,1 mmol/l hovoríme už o diabetes mellitus

 

 

 

Prev Post

Pridaj komentár