M E D I C s.r.o.

Detaily očkovania proti COVID-19

Slovensko prijalo stratégiu postupného očkovania proti ochoreniu Covid-19. Aby bolo účinné, zaočkovať by sa malo 65 percent populácie (cca 3 mil. ľudí)

Vakcinácia bude dostupná pre ľudí nad 18 rokov a realizovať sa bude v štyroch vlnách.

Ako prví budú očkovaní pracovníci, ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Popri zdravotníkoch budú v prvom rade očkovaní aj vojaci, policajti a hasiči. Takisto ľudia, ktorí zabezpečujú napríklad rozvody energie v štáte a iné činnosti, bez ktorých chod krajiny nemohol fungovať.

V druhej vlne pôjde o očkovanie ľudí nad 65 rokov a chronicky chorých.
V tretej vlne budú očkované osoby z marginalizovaných rómskych komunít, bezdomovci, azylanti, ale napríklad aj učitelia.
V štvrtej vlne by mali byť zaočkovaní všetci nad 18 rokov, ktorí o vakcináciu budú mať záujem.

Očkovať sa bude vo vakcinačných centrách pri nemocniciach. V prvej fáze má fungovať 25 centier (aj v Rožňave). Počet vakcinačných centier postupne stúpne, aby boli pokryté všetky okresy.

Bezpečnosť vakcín je kľúčové kritérium a v klinických skúšaniach sa skúma ešte skôr, ako účinnosť. V medicíne neexistuje 100-percentne účinný liek či vakcína pre každého človeka bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov. Európska lieková agentúra schváli len také vakcíny proti COVID-19, ktorých benefity rádovo prevyšujú ich riziká.

Vývoj vakcíny štandardne trvá desať až pätnásť rokov. Pri vakcínach proti COVID-19 hovoríme o zrýchlenom vývoji, ktorý môže trvať približne rok až rok a pol.
Zrýchlený vývoj je možný vďaka tomu, že vedci môžu stavať na poznatkoch, ktoré už majú. Množstvo údajov je známych z predchádzajúcich dvoch koronavírusových epidémií (SARS a MERS). Výskum vakcíny proti MERS bol už v pokročilom štádiu, a teda sa nezačínalo od nuly.

Fungovanie vakcíny proti COVID-19 je založené na rôznych princípoch s cieľom vyvolať imunitnú odpoveď v organizme. Keď sa po zaočkovaní ľudský organizmus s koronavírusom SARS-CoV-2 stretne, dokáže s ním efektívne bojovať a ochráni tak organizmus pred rozvojom ochorenia COVID-19. Imunitný systém má unikátnu schopnosť rozoznať cudzorodé bielkoviny. Medzi ne sa zaraďuje aj bielkovina Spike na povrchu koronavírusu covid 19. Úloha vakcín je naučiť ľudský organizmus proteín Spike rozoznať a zlikvidovať ho.Keď sa imunitný systém dostane do kontaktu so Spike proteínom po očkovaní, vyvolá imunitnú odpoveď a začne tvoriť protilátky a špecifické T-lymfocyty. Keď sa následne zaočkovaný človek dostane do kontaktu s celým koronavírusom SARS-COV-2, jeho imunitný systém veľmi rýchlo zareaguje a nedôjde k prepuknutiu infekcie. Niektoré vakcíny budú obsahovať celú štruktúru proteínu, prípadne jeho časť. Iné budú obsahovať inštrukciu na jeho vznik, ktorú prenesie tzv. mRNA (mediátorová ribonukleová kyselina). V prípade mRNA vakcín si ľudský organizmus vytvorí Spike proteín sám. Vakcína v žiadnom prípade nie je schopná vyvolať infekciu COVID-19.

Aké benefity môžeme očakávať:

  • preočkovanie väčšiny populácie ušetrí len na Slovensku potenciálne tisíce životov,
  • odbremenia sa nemocnice od tisícov hospitalizovaných ľudí na COVID-19,
  • predíde sa množstvu prípadov dlhodobých následkov po prekonaní ochorenia,
  • umožní nám postupný návrat k normálnemu životu,
  • sumárne bude efektívna vakcína predstavovať obrovský medicínsky, spoločenský a ekonomický prínos, ktorý nám môže ušetriť množstvo životov, utrpenia a peňazí.

Pridaj komentár