M E D I C s.r.o.

Cenník

Lekárske vyšetrenia
 • Prehliadka
  - v súvislosti so spôsobilosťou na výkon práce (vstupná, výstupná alebo periodická) na žiadosť zamestnávateľa alebo zamestnanca
  - pre SBS
  - odvod brancov
 • 25,00€

 • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti na kurzy, školenia, štúdium, šport. súťaž, a.i.
 • 10,00€

 • Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu u pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (zdravotný preukaz)
 • 15,00€

 • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (vodičský preukaz)
 • 30,00€

 • Vyšetrenie a vystavenie spôsobilosti držať a nosiť zbraň, strelivo (zbrojný preukaz)
 • 40,00€

Vystavenie potvrdení
 • Vystavenie tlačiva dočasnej práceneschopnosti (DPN), ktoré nehradí Soc. poisťovňa
 • 3,00€


 • Vystavenie tlačiva trvania DPN (TDPN) pre ÚPSVaR pre občana v hmotnej núdzi
 • typ I – 1,00€
  typ II – 7,00€

 • Vystavenie nálezu pre komerčné účely, poisťovne
 • 30,00€

 • Vystavenie nálezu pre orgány činné v občianskom, súdnom alebo trestnom konaní
 • 15,00€

 • Vystavenie tlačiva na sociálne účely, odkázanosť na sociálnu službu, domov dôchodcov, kompenzácie
 • 20,00€

 • Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • 2,00€

 • Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na iné účely
 • 10,00€

 • Vystavenie lekárskeho potvrdenia na administratívne účely na vlastnú žiadosť
 • 3,00€

Výkon mimo úhrady ZP
 • Preventívna prehliadka (mimo úhrady ZP)
 • 25,00€

 • Lekárske vyšetrenie mimo rozsahu preventívnej prehliadky (mimo úhrady ZP)
 • 10,00€

 • EKG alebo ABI alebo FOB (mimo úhrady ZP)
 • 6,00€

 • CRP (mimo úhrady ZP)
 • 5,00€

 • Vyšetrenie kapilárnej glykémie (mimo úhrady ZP)
 • 1,00€

 • Ambulantné 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku (mimo úhrady ZP)
 • 10,00€

 • Výplach ucha jednostranne (mimo úhrady ZP)
 • 3,00€

 • Kopírovanie ČB – 1 str. A4
 • 0,30€