M E D I C s.r.o.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Ak máte nepríjemné pocity, zdá sa vám, že horšie vidíte a bolievajú vás oči alebo hlava, mali by ste si dať vyšetriť zrak, zrakovú ostrosť. Dobré videnie je totiž v dnešnej dobe veľmi dôležité a problémy so zrakom netreba odkladať, ale riešiť. Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základné vyšetrenie očí na zistenie  tzv. refrakčnej poruchy, kedy […]

Detaily očkovania proti COVID-19

Slovensko prijalo stratégiu postupného očkovania proti ochoreniu Covid-19. Aby bolo účinné, zaočkovať by sa malo 65 percent populácie (cca 3 mil. ľudí) Vakcinácia bude dostupná pre ľudí nad 18 rokov a realizovať sa bude v štyroch vlnách. Ako prví budú očkovaní pracovníci, ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Popri zdravotníkoch budú v prvom rade […]

Výplach uší

Ucho upchaté mazom je jedným z najbežnejších problémov, s akým sa lekári v oblasti uší stretávajú. Ide o stav, keď sa maz dostane tak hlboko, že zaplní celú šírku ušného kanálika – vonkajšieho zvukovodu. Zväčša nejde o silne bolestivý problém, no zhoršuje komfort človeka a oslabuje sluch. Ušný maz je pritom dôležitou súčasťou nášho tela. […]

Posudok na výkon SBS

Informácie o vystavení potvrdenia o poskytovaní služieb v oblasti SBS sú  – v zákone 437/2005 Z.z. v §15  – vo vyhláške MZ SR č. 33/2006 v §1-4 a v jej prílohe č.1, č.2 Žiadateľ o vystavenie potvrdenia o poskytovaní služieb v oblasti SBS musí požiadať svojho VLD o vystavenie Zdravotnej spôsobilosti: Podľa zákona 437/2005 Z.z. […]

Posudky zdravotnej spôsobilosti na prácu

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí okrem iných, aj povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Ide o povinnosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa Zamestnávateľ je podľa zákona o BOZP povinný: zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich […]