M E D I C s.r.o.

BMI, analýza hmotnosti tela

BMI je anglická skratka pre Body Mass Index, čo v preklade znamená index telesnej hmotnosti. 

Ide o metódu určenia zdravotného rizika obezity na základe telesnej hmotnosti a výšky osoby. BMI sa udáva formou čísla, ktoré vás zaradí do kategórie BMI podľa stavu vašej hmotnosti.

BMI si vypočítate veľmi jednoducho a rýchlo. Potrebujete len svoje miery a kalkulačku. Potom vám postačí, ak sa budete držať nasledujúceho vzorca

BMI = vaša telesná hmotnosť v kg / výška v m2

Výsledkom BMI je číslo, ktoré určuje váš stav hmotnosti a možné zdravotné riziko. Nasledujúca tabuľka podľa WHO zobrazuje štandardné kategórie podľa BMI rozsahov pre dospelých.

Čo je to BMI, ako vypočítať BMI a čo to znamená?

 

KLASIFIKÁCIA BMI
Podváha <18,50
Ťažká podvýživa <16,00
Stredná podvýživa 16,00 – 16,99
Mierna podvýživa 17,00 – 18,49
Zdravá váha 18,50 – 24,99
Nadváha ≥25.00
Mierna obezita 25,00 – 29,99
Obezita ≥30.00
Obezita typu I 30,00 – 34,99
Obezita typu II 35,00 – 39,99
Obezita typu III ≥40.00
 • BMI pod 18,5 indikuje, že máte podváhu. To znamená, že by ste sa mali zaoberať tým, ako zdravým spôsobom nabrať váhu.  Ľuďom s BMI pod 18,5 hrozí podvýživa, osteoporóza, anémia a celý rad problémov, ktoré môžu vyplynúť z nedostatku živín. Nízke BMI môže byť aj signálom hormonálneho, tráviaceho alebo iného problému
 • BMI od 18,5 do 24,9 ukazuje, že máte pri svojej výšky zdravú váhu. Vzhľadom na tento pozitívny výsledok, máte menšiu predispozíciu vážnych zdravotných problémov. Zdravá váha je prevenciou pred ochoreniami a srdcovo-cievnymi problémami
 • BMI od 25,0 do 29,9 vieme interpretovať ako miernu nadváhu. Mali by ste preto zintenzívniť redukciu hmotnosti nadobudnutím zdravých návykov, ako je vyvážené stravovanie a fyzická aktivita.
 • BMI vyššie ako 30 upozorňuje na rozvinutú nadváhu – obezitu, ktorá môže ohrozovať váš zdravotný stav. Mali by ste sa preto zamerať na možnosti redukcie hmotnosti a telesného tuku. Ľudia s BMI nad 30 majú vyššiu pravdepodobnosť zdravotných ťažkostí, ako
  • zvýšený krvný tlak
  • cukrovka typu 2
  • koronárna choroba srdca
  • mŕtvica
  • artróza
  • niektoré typy rakoviny
  • dýchacie problémy

 

WHR index (skratka Waist to Hip Ratio) určuje pomer pomer medzi obvodom pásu a obvodom bokov.

Tukové tkanivo  vytvára rôzne hormóny a pôsobky, ktoré sú pre správnu funkciu tela potrebné. Lenže telo počíta s tým, že tukového tkaniva bude možno 15 či 20%. Akonáhle je v hre  obezita, tak tukové tkanivo produkuje priveľa látok a aj odpadu a tým sa situácia mení. Telo sa stáva náchylnejšie na rôzne zápalové procesy a chronické ochorenia.

Na obrázku vidíte ženskú a mužskú postavu a miesta, kde si môžete odmerať obvod tela.

Namerané údaje v centimetroch potom môžete vypočítať:

WHR = obvod pásu delený obvodom bokov

periférna vyrovnaná centrálna riziková
ženy < 0,75 0,75–0,8 0,8–0,85 > 0,85
muži < 0,85 0,85–0,9 0,9–0,95 > 0,95

 

Vyhodnotenie výsledkov WHR určuje druh distribúcie tuku.

 • Periférna distribúcia tuku znamená, že tuk sa hromadí na bokoch a v oblasti zadku. Je normálna u žien, je daná geneticky a zvyčajne sa nedá ovplyvniť chudnutím. Nespôsobuje až také ťažkosti.
 • Vyrovnaná distribúcia tuku znamená normálnu postavu.
 • Centrálna distribúcia tuku ukazuje na to, že tuk sa hromadí v bruchu a je riziková distribúcia, zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb. Čím väčšie brucho, tým väčšie riziko.

 

Najspoľahlivejším zo spôsobov ako doma merať mieru obezity je  obvod pása. 

Nie je to síce metóda presná na milimetre, ale ak chudnete, tento parameter bude stále klesať. Bez ohľadu na to, čo sa bude diať s váhou, ak vám klesá obvod pásu, tak chudnete. 

Ak prestanete cvičiť a racionálne sa stravovať, na váhe nemusíte vidieť nijaké zmeny aj niekoľko týždňov. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Môžte strácať svalstvo a kostnú hmotu z necvičenia.  Výsledok je, že váha sa nemení, zato zloženie vášho tela áno. Preto sa vždy zaoberajte meraním brucha, nie len váhou.

Merajte vždy rovnakým meradlom a na rovnakom mieste. Výhodné býva zhruba miesto, kadiaľ vedie opasok, čiže asi 2 až 4 centimetre pod pupkom. Alebo jednoducho tam, kde je brucho najväčšie. “Oficiálne” sa má merať v strede oblasti medzi rebrami a vrchom panvovej kosti.

Výpočet BMI aj WHR po kliknutí na túto stránku:

Prev Post

Next Post

Pridaj komentár