M E D I C s.r.o.

DOVOLENKA

Termín: 19.4.2022 - 25.4.2022
Zastupuje ma: MUDr. Kováčová Izabela

ZASTUPOVANIE

Termín:
Zastupujeme:

POSUDKOVÁ KOMISIA

Termín: 21.4.2022 od 08.30

Iné oznamy

Preočkovanie proti tetanu - ročníky narodenia 1932, 1947, 1962, 1977, 1992 - alebo pacienti naposledy preočkovaní v r. 2007
Od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 362/2011 Z.z. V zákone je jednoznačne určený lekár, ktorý liečbu pacientovi naordinoval, a teda je indikujúcim a zároveň predpisujúcim lekárom bez ohľadu na špecializáciu. Je zodpovedný za bezpečnosť pacienta, za správnu indikáciu lieku a za vystavenie receptu so správnym obsahom. - Teda odborný lekár- špecialista- je povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť a lieky, ktore on sám naordinoval vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. - Ošetrujúci lekár v nemocnici pri prepustení pacienta po hospitalizácii domov je povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní.