M E D I C s.r.o.

ABI

Ide o vyšetrenie špeciálnym prístrojom, ktorý meria krvný tlak na oboch horných a dolných končatinách. Prístroj výsledky zhodnotí a získa sa tak informácia o stave tepien. Vypovedá o stave krvného zásobenia dolných končatín tepnami, ale napovedá aj o stave tepien celého tela.

Vypočíta tzv. ABI index – je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine (ramene). Normalne hodnoty sú 1,00-1,40  Zároven sa výpočtom stanovuje rýchlosť pulznej vlny, čiže informácia o tuhosti tepien, normálna hodnota je do 10.

Indikácie na vyšetrenie:

  • pacienti s podozrením na nedokrvenie dolných končatín –  s bolesťami dolných končatín, s klaudikáciami alebo pokojovými bolesťami
  • pacienti nad 60 rokov alebo mladší s prítomnosťou rizikových faktorov
  • fajčiari nad 50 rokov
  • pacienti s aterosklerózou
  • pacienti s poruchami metabolizmu tukov
  • diabetici
  • hypertonici                                                                               

Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín). Zvýšený napr. u diabetikov. 

ABI index je spoľahlivý marker ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa  toto vyšetrenie hradí svojim poistencom 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 50 rokov s  minimálne 1 rizikovým faktorom (vysoký tlak, abnormálne EKG, cukrovka, obezita, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, pacienti po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode)  a u všetkých poistencov nad 60 rokov.

Union – hradí vyšetrenie svojim poistencom 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 40 rokov s minimálne 1 rizikovým faktorom.

Pre poistencov Dôvery  je toto vyšetrenie v prípade záujmu spoplatnené (poisťovňa tento výkon neuhrádza).

 

Prev Post

Pridaj komentár